Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

I denna bok om visioner och beslutsprocesser i Öresundsregionen ställer sig författarna frågan vad gränsregionala samarbeten innebär i ett demokratiperspektiv. De konstaterar att öresundssamarbetet kännetecknas av svag institutionalisering, vilket gör samarbetets karaktär otydligt och ger en låg grad av politisering. Detta hämmar i sin tur offentliga diskussioner om det gränsregionala samarbetet. Författarna anser att gränsregionala nätverk mellan politiker och högre tjänstemän inte skapar tillräckligt stort utrymme för demokratiskt ansvarsutkrävande, insyn, dialog och deltagande. Öresundsregionen riskerar därför att stagnera i ett elitsamarbete utan aktiva medborgare. Mot denna bakgrund diskuterar författarna i slutet av boken ett antal scenarier kring frågan om det är önskvärt och möjligt att demokratisera det öresundsregionala samarbetet. Boken är lämplig som kursbok vid universitet och högskola för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen med intresse för EU, demokrati och regionala frågor. Den är också skriven för politiker och tjänstemän som arbetar med regionala frågor.

Läs mer om Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv

Samhälle & Politik

Hitta Nätverk söker förankring: Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv även hos:
Rulla till toppen