NATO : historien om en försvarsallians i förändring

NATO : historien om en försvarsallians i förändring

»Här kommer en bok av en expert som lättfattligt klargör och redovisar såväl historiskt som mot framtiden. Angeläget för alla i dag civila som militärer.«  Tidningen Hemvärnet »En av Nordens främsta kännare av alliansen beskriver sakligt lättillgängligt och initierat NATOs utveckling från grundandet i samband med kalla krigets inledning till vår tid. NATO:s utveckling speglas mycket kunnigt i för varje tidsepok rådande viktiga internationella konflikter … Boken riktar sig till alla som söker en vederhäftig samlad beskrivning av NATO:s roll i världspolitiken med stark betoning av försvaret av demokrati och mänskliga rättigheter.« BTJ Ann-Sofie Dahl en av Sveriges främsta experter på NATO och säkerhetspolitik har skrivit en bok som sammanfattar och förklarar allt som varje svensk bör känns till om försvarsalliansen. NATO diskuteras som aldrig förr som en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen en intensiv svensk försvarsdebatt och president Trumps utrikespolitik. Men vad är egentligen NATO och varför uppstod försvarsalliansen? Hur har organisationen utvecklats sedan grundandet 1949 och hur ser dess framtid ut? Ann-Sofie Dahl är bosatt i Köpenhamn. Som docent i internationell politik är hon en av våra främsta experter på NATO. I sin nya bok förklarar hon allt som man bör känna till om alliansen. Boken vänder sig till en bred allmänpolitiskt intresserad publik särskilt vad gäller försvars- och säkerhetspolitik. Eftersom det idag inte finns någon liknande faktabok om NATO på svenska som sträcker sig hela vägen från grundandet fram till våra dagar fyller boken en viktig lucka i litteraturen. Bokens upplägg är kronologiskt från grundandet 1949 och framåt. De fem kapitlen (plus inledning och avslutning) analyserar som redogjorts för ovan de centrala faserna i Nato:s historia: kalla kriget perioden därefter terrorattackerna 2001 Ukrainakrisen samt diskuterar Nato:s framtid i Trump-eran. Fler pressröster om boken: »Ann-Sofie Dahl känd som ledande Natoanalytiker redogör ytterst sakkunnigt för alla turer i organisationens historia … den som vill fördjupa sin förståelse av den roll som världens mäktigaste försvarsallians spelat under sju decennier kan inte hitta en bättre översikt.« Östra Småland »En välkommen sammanfattning. På drygt 250 sidor sammanfattar Ann-Sofie Dahl bakgrunden till den transatlantiska alliansens uppkomst dess olika skeden utmaningarna och framtidsvyerna … Dahl skriver medryckande och lättfattligt.« Hufvudstadsbladet »Ann-Sofie Dahl är en av de mest kunniga rösterna i den svenska säkerhetspolitiska diskussionen och väl skickad att skriva historien om Nato som i år fyller sjuttio år … Lagom utförligt skildras organisationens tillkomst och nuläge. Dahl beskriver både insiktsfullt och lättläst.« Tidskriften Respons »Här kommer en bok av en expe

Läs mer om NATO : historien om en försvarsallians i förändring

NATO : historien om en försvarsallians i förändring

Samhälle & Politik

Hitta NATO : historien om en försvarsallians i förändring även hos:
Rulla till toppen