Modern teoribildning i socialt arbete

Modern teoribildning i socialt arbete

Denna nya utgåva av det internationella standardverket Modern teoribildning i socialt arbete har genomgått genomgripande förändringar av såväl innehåll och struktur som presentationsformer. Bearbetningen har gjort boken än mer pedagogisk och tillgänglig, vilket fortsatt motiverar dess centrala plats i socionomprogrammet. Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arbete presenteras och jämförs utifrån likheter och skillnader. Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik. I bokens första del diskuteras de olika teorierna i socialt arbete och hur de ska tillämpas. Den andra delen omfattar kapitel som grundligt går igenom bland annat psykodynamisk, uppgiftsinriktad, humanistisk, feministisk och samhällspedagogisk praktik. Även inriktningar som exempelvis empowerment, företrädarskap och icke-förtryckande praktik behandlas. Detta är den fjärde internationella utgåvan och den tredje utgåvan på svenska. Bokens målgrupp är studenter inom socionomutbildningen och yrkesverksamma socialarbetare.

Läs mer om Modern teoribildning i socialt arbete

Modern teoribildning i socialt arbete

Samhälle & Politik

Hitta Modern teoribildning i socialt arbete även hos:
Rulla till toppen