Mobbning i skolan : varför och vad gör vi?

Mobbning i skolan : varför och vad gör vi?

Trots att skolan vilar på en demokratisk värdegrund där alla individer har rätt att bli bemötta med respekt och också känna trygghet är mobbning vanligt förekommande. Mobbning bland barn och unga i skolan har dessutom ökat kraftigt både i omfång och i svårighetsgrad, vilket denna bok visar med en mängd referenser och studier. Det innebär att allt fler barn och unga utsätts för allt svårare former av mobbning i våra skolor och särskilt utsatta för mobbning är barn och unga med olika typer av funktionsnedsättningar. Mobbning är en styrkedemonstration där socialt starka barn befäster sin sociala status genom att utsätta socialt svagare barn för mobbning. Att utsättas för mobbning i barndomen får ofta allvarliga konsekvenser såsom depressioner, sänkt självkänsla, försämrade skolresultat och i yttersta fall till och med självmordsförsök eller självmord. Därför är det viktigt att arbeta för en nolltolerans av mobbning. Att arbeta för en nolltolerans av mobbning är en utmanande uppgift som kräver både en positiv skolmiljö och aktuella handlingsplaner. För att uppnå detta krävs kunskap och engagemang. Mobbning i skolan bygger på aktuell forskning om mobbning, dess konsekvenser och tänkbara lösningar. I de fall det finns motstridiga forskningsresultat redovisas detta tillsammans med tankar om varför dessa motstridigheter kan finnas.? Boken vänder sig främst till studenter inom pedagogiska utbildningar eller till dem som arbetar i skolans värld.

Läs mer om Mobbning i skolan : varför och vad gör vi?

Mobbning i skolan : varför och vad gör vi?

Samhälle & Politik

Hitta Mobbning i skolan : varför och vad gör vi? även hos:
Rulla till toppen