Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap
Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap
Beskrivning av Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap

I dagens senmoderna samhällen är vi genomsyrade av medier – på arbetet i skolan och på fritiden – och det påverkar oss i princip all vår vakna tid. Medielandskap & mediekultur ger oss en introduktion till det vetenskapliga studiet av mediernas roll i kultur och samhälle och tar upp en rad viktiga frågor:

Läs mer
– På vilket sätt inverkar olika medietekniker på oss som medborgare och kulturkonsumenter?
– Vad betyder det för oss som privatpersoner att vi ständigt är uppkopplade mot o

Läs mer om Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap...


Sök bästa pris på Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap hos: