Medicin Bas med språkstöttning och språkövningar –

Medicin Bas med språkstöttning och språkövningar –

Medicin bas – med språkstöttning och språkövningar är ett läromedel om kroppens uppbyggnad och funktioner och de vanligaste sjukdomarna. Texterna innehåller bland annat sjukdomarnas orsaker symtom och behandling. Boken är avsedd för yrkesinriktade vuxenutbildningar inom vård-och omsorgsområdet men kan med fördel användas av elever på grundläggande nivå på Komvux och motsvarande. Medicin bas är uppdelad i en faktadel och i en övningsdel.Digital delI boken ingår numera en digital del där eleverna kan lyssna på bokens innehåll och även läsa den som e-bok.FaktadelInnehåller texter och beskrivande illustrationer om kroppen och de vanligaste sjukdomar. För att skapa lättillgänglighet förklaras mångtydiga ord och faktatermer inne i den löpande texten.ÖvningsdelEfter faktadelen följer en övningsdel med återkommande struktur:Förarbete. Förarbetets intention är dels att ge olika uppgifter för elevernas förförståelse för nästa avsnitt i boken dels att producera svenska framförallt i muntlig form.Instuderingsfrågor – läsförståelse. Syftet med frågorna är dels att kunna besvara rena fakta dels ge svar på mer reflekterande frågor som kräver att man ”verkligen” har förstått texten för att kunna svara på frågan.Ord och begrepp. Dessa övningar vill utöka elevernas ordförråd samtidigt med faktainlärning samt träna svenska språkets uttrycksformer ur olika synvinklar.Grammatikövningar. Här jobbar man med faktatexten på olika sätt kompletterat med reflekterande uppgifter.Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Medicin Bas med språkstöttning och språkövningar –

Medicin Bas med språkstöttning och språkövningar –

Övrigt oklassificerat

Hitta Medicin Bas med språkstöttning och språkövningar – även hos:
Rulla till toppen