Med nya ögon : Psykologi 1 & 2a

Med nya ögon : Psykologi 1 & 2a

Psykologi 1 & 2a för gymnasiet Med nya ögon är ett nytt läromedel i psykologi för gymnasiet. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggör Med nya ögon sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas. Med nya ögon fokuserar på: Eleven Psykologiundervisningen ska relatera till eleverna själva. Bokens övningar och reflektionsfrågor kopplas därför till deras erfarenheter och verklighet. Genom att reflektera över innehållet utvecklar eleverna en förståelse för sig själva och för sin omvärld. Innehållet – centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning Läroboken är strukturerad utifrån ämnets syfte, det centrala innehållet i Psykologi 1 och 2a samt tydligt kopplad till kunskapskraven. Med nya ögon innehåller kapitel om bland annat psykologins historiska framväxt, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi och olika tillämpningsområden. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt, såsom biologisk psykologi och kognitiv psykologi. Med nya ögon innehåller följande delar: känn dig självpsykologins historiska framväxtkognitiv psykologibiologisk psykologistresssocialpsykologiutvecklingspsykologipersonlighetspsykologiklinisk psykologitillämpad psykologiordlista med förklaringar av centrala begrepp Bokens första kapitel, Känn dig själv, är ett övergripande kapitel som syftar till att introducera ämnet och väcka intresset hos eleverna. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Med nya ögon utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med en struktur som stöttar eleverna i lärandet. Reflektionsfrågor aktiverar elevernas förförståelse och läsförståelse. Centrala begrepp förklaras i löpande text samt i en ordlista längst bak i boken. Övningar hjälper eleverna att tillämpa och kritiskt granska stoffet. Digitalt material Till Med nya ögon får lärare ett kostnadsfritt digitalt material. I det finns olika tips kring hur undervisningen kan bli mer varierad, relaterbar och aktuell för eleverna. I materialet finns också förslag på filmer, klipp, fall att analysera, olika psykologiska tester, artiklar, forskningsrapporter att fördjupa sig i och förslag på både examinationsformer och examinationsuppgifter. Lärarmaterialet är strukturerat efter bokens tio kapitel.

Läs mer om Med nya ögon : Psykologi 1 & 2a

Med nya ögon : Psykologi 1 & 2a

Fakta

Hitta Med nya ögon : Psykologi 1 & 2a även hos:
Rulla till toppen