Matematikboken Y Bashäfte

Matematikboken Y Bashäfte

Matematikboken XYZ-seriens stora fördelar är att du både kan hålla ihop klassen och samtidigt låta alla jobba på sin nivå. Det finns fyra parallella nivåer i varje avsnitt. Dessa nivåer är samlade i en bok per årskurs fr.o.m. upplaga 4. Läs mer Uppgifternas art varierar ännu mer än i upplaga 3. Varierade frågeställningar gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna får resonera kring lösningar och förklara hur de tänker stärker det deras förståelse. Därför finns gott om diskussionsfrågor. Vi lyfter också de matematiska begreppen på ett tydligare sätt eftersom de är grunden för att eleverna ska kunna utveckla det matematiska språket. Texten är granskad för elever som har svenska som andraspråk. Med Matematikboken XYZ är det lätt att hålla ihop klassen. Eftersom avsnitten innehåller fyra svårighetsnivåer kan varje elev arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för just henne eller honom. Det innebär att du kan individualisera undervisningen utifrån elevernas matematiska nivå istället för deras arbetstempo. En stor fördel med konceptet i Matematikboken är att en elev kan arbeta på olika nivåer i olika avsnitt. När klassen alltid är samlad kring samma moment får du de bästa förutsättningarna för gemensamma diskussioner och aktiviteter. Att höra hur andra tänker kring problem och lösningar skapar en djupare förståelse än om man bara arbetar självständigt, något som uppmärksammats stort på senare år. Uppgifterna växlar mellan att vara färdighetstränande, kommunikativa, laborativa, undersökande, problemlösande och tematiska. Författarnas egna hemsida www.matematikbokenxyz.se erbjuder extramaterial och konkreta tips, förslag på hur du kan arbeta mer med digital undervisning etc. Bokens sex kapitel har alla följande upplägg: Målsida – Här beskrivs vilka kompetenser och vilket innehåll eleven får möjlighet att utveckla i kapitlet. Aktiviteter – Inleder flera av avsnitten och belyser centrala begrepp. Det är ofta praktiska uppgifter att lösa i par eller grupp. Genomgångar och exempel – Varje avsnitt har i början en genomgång med tydliga exempel på hur man kan lösa uppgifter inom det aktuella området. Uppgifter på fyra nivåer – Från nivå ETT med lätta uppgifter till uppgifterna på nivå FYRA som ger rejäla utmaningar. Taluppfattning och huvudräkning – Träning av grundläggande matematik. Påminner om en av delarna i nationella provet. Räkna och häpna – Spännande beräkningar från vardagslivet som kräver noggrannhet eftersom svaren ofta är oväntade. Resonera och utveckla – Uppgifter av undersökande karaktär. Börjar med enklare deluppgifter för att mot slutet bli mer krävande. Påminner om en av delarna i nationella provet. Kan du begreppen? – Ett bra tillfälle för eleverna att fundera över om de har förstått centrala begrepp. Kan du förklara? – Här är det tänkt att eleverna övar på att förklara och använda begreppen för att lösa uppgifter i par. Samm

Läs mer om Matematikboken Y Bashäfte

Matematikboken Y Bashäfte

Fakta

Hitta Matematikboken Y Bashäfte även hos:
Rulla till toppen