Matematikboken Alfa B

Matematikboken Alfa B

Räkna med hela klassen Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen individuella och tydliga väg. Hela serien revideras nu. Nya böcker: Alfa kommer hösten 2019, Beta hösten 2020 och Gamma hösten 2021. Samtidigt lägger vi in serien i vårt heldigitala koncept, och där startar vi med åk 6, Gamma Digital, som kommer hösten 2019. Läs mer Nytt i den reviderade upplagan: I grundboken inleds varje kapitel med ’Kan du det här?’, en fördiagnos som ger lärare och elev en vägledning om vilken av de tre nivåerna som eleven ska arbeta vidare med. Alla tre nivåerna har lika många uppgifter. Varje kapitel avslutas med ett avsnitt där uppgifterna har fokus på att utveckla olika förmågor. Nytt lärarmaterial, en Lärarguide med miniatyruppslag ur elevboken, facit, metodtips m.m. samt gediget extramaterial kommer. Pedagogiska tankar Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser utvecklas elevernas förmågor i matematik. Läromedlet erbjuder en väl beprövad pedagogik och struktur som fungerar. Den bygger på: – Gemensamma genomgångar – Exempel på lösningar och redovisningar – Uppgifter på tre svårighetsnivåer (lika många på varje nivå) – Variation i uppgifternas karaktär – Ledtrådar som hjälp att komma vidare – Sammanfattningar av centrala begrepp och metoder I den reviderade upplagan finns dessutom: – Avsnitt med fokus på olika förmågor – Övningar i programmering skrivna av Helena Kvarnsell Komponenter DIGITAL. Matematik Digital är en helt interaktiv lösning där eleven får arbeta med matematik på ett nytt sätt. Eleven får feedback direkt och kan se lösningsförslag. Som lärare har du möjlighet att följa elevernas utveckling på gruppnivå, individnivå, områdesnivå och uppgiftsnivå. GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok som täcker både höst- och vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. A-BOKEN/B-BOKEN. A- och B-boken är bantade versioner på grundböckerna där eleverna skriver direkt i böckerna. A-boken innehåller de första tre kapitlen och B-boken de tre sista kapitlen. I den reviderade upplagan finns alla tre nivåerna med. BASHÄFTE. Bashäftet följer arbetsgången i grundboken och ger eleverna en möjlighet att repetera de moment som de har missat innan de börjar räkna ett-nivån i grundboken. UTMANINGEN. Innehållet i Utmaningen följer grundbok men är en breddning och fördjupning av grundbokens innehåll. Vilka sidor som är lämpliga att arbeta med är tydligt angivna i grundboken. LÄRARHANDLEDNING. Gamla upplagans lärarhandledning innehåller metodiska anvisningar och konkreta lektionsförslag. Här finns

Läs mer om Matematikboken Alfa B

Matematikboken Alfa B

Fakta

Hitta Matematikboken Alfa B även hos:
Rulla till toppen