Matematik X Bas

Matematik X Bas

Med Matematik XYZ kan alla lyckas med matematiken på sin nivå. Det är en helt nyskriven XYZ där alla uppgifter är kopplade till förmågorna i läroplanen och innehållet är strukturerat för att göra bedömningsarbetet lättare. Läromedlet är anpassat för att passa elever med svenska som andra språk. Till varje årskurs finns komponenterna grund, bas, utmaning, lärarguide med bedömning och ett omfattande nedladdningsbart extramaterial. Nästa steg är Matematik Digital som är en helt ny generation digitala läromedel med intelligent återkoppling. Introduktionspriser. Läs mer Räkna med film Unikt för XYZ-serien är att du får ett specialproducerat filmstöd till varje avsnitt. Det fina är att film är ett språk som är roligt och naturligt för eleverna. Film gör det lättare att förklara och enklare att repetera – både i skolan och hemma. Räkna med nivåer Varje årskurs 7-9 innehåller de tre parallella böckerna grundbok, Bas och Utmaning. Dessutom Lärarguide och webbappar. Räkna med stöd Till varje årskurs hör en fyllig lärarguide som för varje uppslag i elevboken levererar konkreta metodiktips, kända fallgropar och framgångsfaktorer för innehållet, exempel på lösningar till Resonemangs- och Kommunikationsuppgifter, hänvisningar till extra färdighetsträning, aktiviteter och mycket annat som gör ditt och klassens arbete effektivare och roligare. Den pedagogiska idén Matematik XYZ-serien bygger på en metod som innebär att elevgruppen hålls samlad och varje elev kan utmana sig själv oberoende av vilken nivå man arbetar på. Grundboken innehåller tre nivåer. I Bas finns en lättare nivå och i Utmaning en svårare. Avsnitten i grundboken och Bas är helt parallella, så det är enkelt att arbeta med de båda böckerna samtidigt i klassrummet. Upplägg Matematik XYZ är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom: – kapitel som går hand i hand med det centrala innehållet – uppgifter på tre nivåer – exempel på lösningar och redovisningar med god kvalitet – variation i uppgifterna – markering av vilken förmåga som tränas – ledtrådar som hjälp att komma vidare – register med centrala matematiska begrepp Matematik grundbok I grundboken har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest ’Kan du det här?’ och sedan är uppgifterna i respektive avsnitt uppdelade i tre nivåer. Alla uppgifter är också markerade med de förmågor som testas. I varje kapitel finns det också ’Förmågorna i fokus’ där läraren och eleven får chansen att ytterligare fördjupa sig i de olika förmågorna. I slutet av boken finns det också ledtrådar, facit och läxor. Matematik Digital Matematik Digital är en helt interaktiv lösning där eleven får arbeta med matematik på ett helt nytt sätt. Eleven kan skriva in steg av sina lösningar och får feedback direkt på vilket fel hen gjort. Det

Läs mer om Matematik X Bas

Matematik X Bas

Fakta

Hitta Matematik X Bas även hos:
Rulla till toppen