Matematik Numerus 2b

Matematik Numerus 2b

En helt nyutvecklad serie för gymnasiets b- och c-spår. Genomarbetade teoriavsnitt, som både är stringenta och lättillgängliga. Samtliga övningsuppgifter är kategoriserade efter förmågorna. Många och utförliga lösningsförslag. Aktiviteter för kalkylprogram och symbolhanterande verktyg på dator. För kurs 3b och hela c-spåret dessutom programmering i Python 3. Kraftfull digital modul, som ger tips och återkoppling i flera steg; köp till introduktionspris. Läs mer Matematik Numerus En helt nyutvecklad serie för gymnasiet. Ett av våra mål har varit att förse övningarna med fler och utförligare lösningsförslag än vad du hittar i andra läromedel. Bättre chans att komma vidare hemma vid köksbordet. Lättare för dig som lärare att hjälpa hela klassen framåt. Räkna med programmering! Matematik Numerus svarar mot Skolverkets styrdokument och är rikligt försedd med övningar för kalkylprogram, symbolhanterande verktyg och i programmering. Vi använder Excel, GeoGebra och Python 3. Räkna med tydlighet I den här serien går vi lite djupare än i andra läromedel, men utan att bli ’svåra’. I Matematik Numerus får eleverna tydliga och lättillgängliga teoriavsnitt, med fokus på moment ur det centrala innehållet. Räkna mot förmågorna Hela läromedlet är strukturerat efter styrdokumenten. Alla övningsuppgifter är kategoriserade efter förmågor och nivå. Förmågorna finns också med i den bedömningsmatris som följer på varje kapiteltest. Räkna med stöd i digital version Matematik Numerus finns också i en komplett digital version med interaktiv och intelligent återkoppling steg för steg genom alla uppgifter. Här får varje elev hjälp. Samtidigt får du som lärare automatisk uppföljning av allas framsteg och kan lätt hålla koll på att hela klassen är med. Vad är Matematik Numerus bra på? – Lättillgängliga teoriavsnitt – Tydlig koppling till förmågorna – Datorövningar anpassade till styrdokumenten – Digital plattform med kraftfull interaktivitet – Många och genomarbetade lösningsförslag Om författarna Andreas Rung har en bakgrund som civilingenjör, med en doktorsexamen i fysik. Han undervisar i fysik och matematik vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Eva von Heijne är civilingenjör och lärare i matematik och kemi. Hon har länge undervisat vid Franska Skolan i Stockholm och Hersby gymnasium på Lidingö, och är nu verksam inom Vuxenutbildningen. Thomas Rundlöf är gymnasie- och högstadielärare i matematik och naturkunskap och undervisar sedan många år på Enskilda Gymnasiet i Stockholm.

Läs mer om Matematik Numerus 2b

Matematik Numerus 2b

Fakta

Hitta Matematik Numerus 2b även hos:
Rulla till toppen