Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A

Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A

Räkna med TV Livet i Mattelandet använder avsnitten i UR:s populära TV-serie som inspiration och förförståelse inför arbetet i materialet, som nu finns för F-klass och åk 1. Läromedlet följer TV-avsnittens olika arbetsområden och miljöer i en strukturerad arbetsgång. Sätt ihop en inspirerande lektion med TV, gemensamma övningar och genomgångar i Lärarwebbens digitala introduktioner innan arbetet i elevböckerna påbörjas. Eleverna kan sedan träna mer i Webbappen. En perfekt mix för att motivera alla elever att lyckas i matematik. Läs mer Innehåll och pedagogiska tankar F-klass Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. I materialet presenteras enkla och öppna problemlösningsuppgifter som uppmuntrar eleverna till att utveckla förmågorna att lyssna, fråga, diskutera, resonera och lösa problem tillsammans utifrån samtalsbilder. Steg för steg introduceras problemet för eleverna enligt metoden ’3 part lesson’. Lärarbokens aktiviteter, lekar och spel inspirerar till att träna ord och begrepp samt turtagning och socialt samspel både i klassrummet och i utemiljön. Innehåll och pedagogiska tankar åk 1 Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och kunskapskraven i Lgr 11. I varje kapitel tydliggörs lärandemålen för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande och på så sätt vara delaktig i sin kunskapsutveckling och veta vad de kan och behöver träna mer på. Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt. Därför finns det många samtalsbilder och öppna problemlösningsuppgifter som ska diskuteras och arbetas med gemensamt för att ge eleverna möjlighet att prata matematik samt upptäcka olika matematiska strategier. Som stöd till läraren vid arbetet med öppna problemlösningsuppgifter presenteras problemen i Lärarboken enligt modellen ”3 part lesson” som är en effektiv och lättarbetad metod för att lära eleverna lösa och redovisa enkla problem. Läromedlet gör det möjlighet att inkludera Numicons konkreta och laborativt arbetssätt för att förtydliga den grundläggande matematiken. På så sätt låter vi eleverna möta matematiken med alla sinnen. För mer information om det världsberömda laborativa materialet Numicon se www.liber.se Komponenter F-klass – Arbetsboken F-Klass innehåller övningar som följer de teman som tas upp i UR:s TV-serie Livet i Mattelandet. – Lärarboken innehåller tips på aktiviteter både för skolan och fritidshemmet. – Lärarwebben samlar allt undervisningsmaterial på ett och samma ställe. Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial, såväl lärarbok, arbetsbok som digitala introduktioner och användbara länkar, bl.a. till UR:s TV-program Livet i Mattela

Läs mer om Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A

Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A

Fakta

Hitta Matematik Livet i Mattelandet Grundbok A även hos:
Rulla till toppen