Masstrejk parti och revolution : Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904–06

Masstrejk parti och revolution : Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904–06

Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse. I denna volym den andra reviderade och ombrutna upplagan av vår klassiska utgåva från 1983 återfinns två av Rosa Luxemburgs mest berömda politiska texter båda från perioden 1904–06. Den första ”Masstrejk parti och fackföreningar” är utan tvekan hennes grundläggande och mest originella bidrag till marxismens politiska teori. Hon analyserar här särskilt förhållandet mellan masskamp och organisering politiska och ekonomiska strider organiserade och oorganiserade arbetare. Den andra ”Den ryska socialdemokratins organisationsfrågor” är hennes berömda angrepp på Lenins organisationsteori vilket av många setts som en profetisk kritik av leninismen och den senare utvecklingen i Sovjetunionen.

Läs mer om Masstrejk parti och revolution : Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904–06

Masstrejk parti och revolution : Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904–06

Samhälle & Politik

Hitta Masstrejk parti och revolution : Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904–06 även hos:
Rulla till toppen