Maskiner, verktyg och utrustning

Maskiner, verktyg och utrustning

Bygg 360 är ett nytt undervisningskoncept för Bygg- och anläggningsprogrammet, som utvecklats i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Byggteknik, arbetsmoment, kvalitets- och miljöfrågor beskrivs i sitt sammanhang med integrering av kärnämnen i karaktärsämnen. Läs mer Digitala paket I ett digitalt paket ingår både arbetsmaterial och de onlineböcker som krävs för att klara utbildningen. Arbetsmaterialet finns i Bygg 360 Pluswebb. Du kan välja bland följande digitala paket: – Digitalt paket Allt innehåller alla 13 faktaböckerna i serien Bygg 360 och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Bas är anpassat för de gemensamma kurserna i år 1. Paketet innehåller fem digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Trä är anpassat för inriktning träarbetare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Betong är anpassat för inriktning betongarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Anläggning är anpassat för inriktning anläggningsarbetare. Paketet innehåller sju digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Mur är anpassat för inriktningarna murare och plattsättare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Måleri är anpassat för inriktningen målare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. – Digitalt paket Golv är anpassat för inriktningen golvläggare. Paketet innehåller sex digitala faktaböcker och Bygg 360 Pluswebb. Bygg 360 Pluswebb Bygg 360 Pluswebb utgör ryggraden i Bygg 360-konceptet, och omfattar åtta delkurser som täcker in årskurs 1–3 på Bygg- och anläggningsprogrammet. Samtliga kurser svarar mot Skolverkets kursplaner. Här finns arbetsmaterial i form av interaktiva övningar med automatisk rättning och återkoppling, inlämningsuppgifter, beskrivningar och instruktioner. Bygg 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel, och vi har tagit hänsyn till att utvecklingen inom byggbranschen tenderar att bredda yrkesområdena. Läs mer om Bygg 360 Pluswebb längre ned. Faktaböcker (tryckta böcker och onlineböcker) Faktaböckerna ges ut i både i tryckt form och som onlineböcker. Onlineböckerna har samma innehåll som de tryckta, men med skillnaden att du som lärare kan lägga in länkar till exempelvis webbplatser och filmer. Eftersom onlineböckerna har talsyntes kan du dessutom få dem upplästa. Läs mer om våra faktaböcker för Bygg- och anläggningsprogrammet längre ned. Läs mer om våra onlineböcker. BYGG 360 PLUSWEBB Du delar ut elevernas arbetsuppgifter digitalt. Eleverna får först en intr

Läs mer om Maskiner, verktyg och utrustning

Maskiner, verktyg och utrustning

oklassificerat, Övrigt

Hitta Maskiner, verktyg och utrustning även hos:
Rulla till toppen