Mänskligt beteende : perspektiv inom socialt arbete

Mänskligt beteende : perspektiv inom socialt arbete

Bakom valet att ägna sig åt socialt arbete ligger ofta en fascination för mänskligt beteende. Varför gör människor som de gör? Vad ligger bakom deras handlingsmönster? Denna bok har till syfte att utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv ge studenter i socialt arbete en teoretisk bas för att observera, förstå och tolka mänskligt beteende. Läs mer Boken beskriver centrala teorier om människans utveckling genom sociala relationer. Ämnen som behandlas är bland annat: • anknytning • utvecklingsstadier • kontext • mångfald • trauma • förtryck För att fördjupa läsarens förståelse innehåller boken också övningsuppgifter, diskussionsfrågor och kapitelsammanfattningar. Boken är central inte bara för studenter i socialt arbete utan för alla som är intresserade av mänskligt beteende. Om författarna Margarete Parrish är lektor i socialt arbete vid University of Gloucestershire i Storbritannien. Hon har över tjugo års erfarenhet av att undervisa i socialt arbete, både i USA och Storbritannien.

Läs mer om Mänskligt beteende : perspektiv inom socialt arbete

Mänskligt beteende : perspektiv inom socialt arbete

Samhälle & Politik

Hitta Mänskligt beteende : perspektiv inom socialt arbete även hos:
Rulla till toppen