Människans livsvärldar

Människans livsvärldar

Människans förhållande till sin naturomgivning är något som intresserat forskare under lång tid; det gäller såväl frågor om hur man föreställer sig naturen som hur man praktiskt organiserar sina liv i förhållande till den. I denna bok visar författaren på det komplexa förhållandet mellan samhälle, kulturella föreställningar, försörjningssystem och den naturgivna omgivningen, alltså det som vanligen benämns som ekologiska eller ekokosmologiska förhållanden. Boken visar också på det spektrum av social och kulturell variation som karakteriserar mänskliga livsformer. Människans livsvärldar är en grundbok i socialantropologi som tar sin utgångspunkt i förhållandet mellan det naturliga, det kulturella och det sociala. Författaren diskuterar utförligt centrala begrepp, som natur och kultur, centrala antropologiska teoriskolors syn på hur människan förhåller sig till sin naturliga omgivning, samt olika samhälleliga försörjningsformer. Boken vänder sig i första hand till studenter inom socialantropologi, men kan även användas inom ämnen som till exempel humanekologi.

Läs mer om Människans livsvärldar

Människans livsvärldar

Samhälle & Politik

Hitta Människans livsvärldar även hos:
Rulla till toppen