MAKRO Kemi 7-9

MAKRO Kemi 7-9

MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups. De nya kursplanerna för Lgr11 har varit styrande vid revideringen. Med pedagogiska förbättringar av innehållet, men också en helt ny grafisk design, ger MAKRO eleverna naturvetenskapsböcker av ett modernt och lättillgängligt snitt. MAKRO Kemi 7-9 är en omarbetning av den tidigare så populära Kemi NO för grundskolans högstadium. Den pedagogiskt skrivna texten i samspel med det rika, förklarande bildmaterialet ger läsaren en lättillgänglig ingång till de grundläggande naturvetenskapliga förklaringsmodellerna i kemi. Kapitlen i MAKRO Kemi 7-9 är uppbyggda på följande sätt: En ingressida med mål som föreslår vad man ska kunna efter att ha studerat kapitlet. Löpande text med många förklarande bilder beskriver kemiämnets delområden. Utblickar med intressant tilläggsfakta. Arbetsuppgifter – ’Klarar du detta?’ – som finns i tre nivåer. Nivåerna A och B klarar man genom att hitta fakta i boken. Dessa uppgifter fungerar som kontroll på att eleven förstått kapitlets innehåll. För att klara uppgifterna på nivå C kan man behöva använda Internet eller annan litteratur än läroboken. Avslutande sammanfattning som ger en snabbrepetition. Makro Kemi 7-9 passar dig som: söker en välstrukturerad kemibok med gediget innehåll söker en kemibok med generöst bildmaterial och lättillgängliga förklaringsmodeller vill ha en kemibok anpassad till Lgr11 Författare till MAKRO Kemi 7-9 är Gert Mårtensson, med mångårig erfarenhet från olika grundskolor i Malmö.

Läs mer om MAKRO Kemi 7-9

MAKRO Kemi 7-9

oklassificerat, Övrigt

Hitta MAKRO Kemi 7-9 även hos:
Rulla till toppen