MAKRO Biologi 7-9

MAKRO Biologi 7-9

MAKRO-serien omfattar stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de äldre, populära NO-böckerna från Gleerups. De nya kursplanerna för Lgr11 har varit styrande vid revideringen. Med pedagogiska förbättringar av innehållet, men också en helt ny grafisk design, ger MAKRO eleverna naturvetenskapsböcker av ett modernt och lättillgängligt snitt. MAKRO Biologi 7-9 är en omarbetning av den tidigare så populära Biologi NO för grundskolans högstadium. Den pedagogiskt skrivna texten i samspel med det rika, förklarande bildmaterialet ger läsaren en lättillgänglig ingång till de grundläggande naturvetenskapliga förklaringsmodellerna i biologi. Kapitlen i MAKRO Biologi 7-9 är uppbyggda på följande sätt: En ingressida med mål som föreslår vad man ska kunna efter att ha studerat kapitlet. Löpande text med många förklarande bilder beskriver biologiämnets delområden. Utblickar med intressant tilläggsfakta. Arbetsuppgifter – ’Klarar du detta?’ – som finns i tre nivåer. Nivåerna A och B klarar man genom att hitta fakta i boken. Dessa uppgifter fungerar som kontroll på att eleven förstått kapitlets innehåll. För att klara uppgifterna på nivå C kan man behöva använda Internet eller annan litteratur än läroboken. Avslutande sammanfattning som ger en snabbrepetition. Makro Biologi 7-9 passar dig som: söker en välstrukturerad biologibok med gediget innehåll söker en biologibok med generöst bildmaterial och lättillgängliga förklaringsmodeller vill ha en biologibok anpassad till Lgr11 Författare till MAKRO Biologi 7-9 är Anders Henriksson, med mångårig erfarenhet som NO-boksförfattare och som lärare i biologi.

Läs mer om MAKRO Biologi 7-9

MAKRO Biologi 7-9

oklassificerat, Övrigt

Hitta MAKRO Biologi 7-9 även hos:
Rulla till toppen