Ma2 Lång

Ma2 Lång

Målet med den första kursen i Ma Lång är att du ska öva dig i att undersöka polynomfunktioner och i att lösa polynomekvationer och -olikheter. Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift och den teoretiska kunskapen framställs som definitioner och satser som motiveras. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.Uppgifterna är indelade i två serier.Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen.Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter.I boken finns också en repetitionsdel.Boken innehåller följande kapitel:1. Polynom2. Potensekvationer3. Polynomekvationer av andra graden4. Polynomfunktioner av högre gradRepetitionBoken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån.

Läs mer om Ma2 Lång

Ma2 Lång

oklassificerat, Övrigt

Hitta Ma2 Lång även hos:
Rulla till toppen