M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar

M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar

Behovet av ett nytt läromedel inom marknadsföring är stort eftersom mycket har hänt på marknaden de senaste 20 åren. M3000 Marknadsföring möter det behovet genom att koppla teorier inom marknadsföring till dagens situation på marknaden. Läs mer PEDAGOGISKA TANKAR Utmärkande drag – Speglar dagens marknad – Teorier och metoder presenterat på strukturerat och smakfullt sätt – Tydlig koppling till ämnesplanen – Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven – Bedömningsstöd i lärarhandledningen KOMPONENTER Faktabok I faktaboken finns kopplingen mellan det centrala innehållet och de olika kapitlen i boken. På så sätt vet både du som lärare och eleverna vilken punkt i ämnesplanen ni just nu arbetar med. Övningsbok Övningsbokens uppgifter är indelade så att eleven kan träna på sin nivå: – Öva centrala begrepp – Beskriv, och redogör – Värdera och analysera – Samtala och diskutera Lärarhandledning (nedladdningsbar) Vad krävs för ett A-betyg? Söker du bedömningsstöd, lektionstips, förslag till provuppgifter, powerpointbilder så hittar du det och lite till i den fylliga lärarhandledningen. Kommentarer och lösningar I kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du som lärare och eleverna har stor hjälp av. INNEHÅLL M3000 Marknadsföring innehåller 14 kapitel indelade i följande sex block: 1. Marknadsplan I blocket tas begreppen vision och affärsidé upp, liksom marknadsplanen och affärsplanen och dessas innehåll. 2. Nulägesanalys För att kunna fatta korrekta beslut och agera på ett klokt sätt behöver nuläget analyseras noggrant. I blocket beskrivs hur en nulägesanalys går till och alla delar som behöver analyseras både inom företaget och i omvärlden i en omvärldsanalys. Företagets resurser, produkten, distributionen, kunderna, konkurrenterna, leverantörerna, samhällets förändring och utveckling och hur marknadsundersökningar går till. 3. Mål och strategi Mål och strategier tas upp i nästa block och vi får en gedigen genomgång av hur du inom marknadsföringen behöver navigera mellan begrepp som konkurrens, varumärke, positionering. 4. Marknadsföringens metoder och regler Blocket tar bland annat upp metoder inom marknadsföring samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området. Internationell marknadsföring ingår även i detta block. 5. Kommunikation I blocket tas marknadskommunikationen upp. Först förklaras vad kommunikation innebär och därefter beskrivs olika kommunikationskanaler och hur dessa kan användas tillsammans för att stärka budskapet. Slutligen berörs kampanjplanering. 6. Utvärdering I det sista blocket beskrivs mål och syfte med uppföljning och utvärdering. Om författarna Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef i Cordovan Group. Jan-Olof Andersson har en lång erfarenhet

Läs mer om M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar

M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar

Fakta

Hitta M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar även hos:
Rulla till toppen