Lyckas med svenska 2 Övningsbok – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi B

Lyckas med svenska 2 Övningsbok – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi B

Lyckas med svenska 2 är den andra delen i ett basläromedel för sfi B särskilt anpassat för vuxna elever som är i behov av mycket stöd och tydlig struktur. Läromedlet är strukturerat på samma sätt som Lyckas med svenska 1 – med digitala läromedel textbok övningsbok och skrivhäfte. Här får eleverna fortsätta med sitt arbete med att förstå tala läsa och skriva svenska. I Lyckas med svenska 2 möter eleverna mer utmanande texter och teman – olika boenden vägbeskrivningar kroppen på jobbet på restaurangen i klädaffären osv.Elevpaket – digitalt läromedel och tryckt bok Elevpaketet till Lyckas med svenska 2 Textbok består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok samt tryckt skrivhäfte.Digitalt läromedel Den interaktiva övningsboken är inläst med autentiskt tal och textföljning vilket gör att eleverna kan läsa texterna samtidigt som de hör hur orden och fraserna uttalas. Här kan eleverna befästa och repetera ord uttryck och fraser samt grammatik. I det digitala läromedlet finns också en inspelningsfunktion som gör det enkelt för eleven att spela in sig själv och reflektera över sitt tal. Övningarna är direkt kopplade till kunskapskraven och eleverna möter i varje övning en beskrivning av målet med övningen. Övningsresultaten sparas och eleverna kan lätt se vilka övningar de har gjort och vilket resultat de fick och därmed vilka mål de har uppfyllt.Interaktiv version av övningsboken inläst med autentiskt tal och textföljning.Interaktiva uppgifter för grammatik- uttals- och ordträning inlästa med autentiskt tal.Ljudet till hörövningarna.Fungerar på dator surfplatta och mobiltelefon.Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i övningsboken. Koden är giltig i 1 år.Övningsvok och skrivhäfteLyckas med svenska 2 Övningsbok är en skrivbok med många och varierande övningar där varje övning är kopplad till det som presenterats i textbokens kapitel. Här får eleverna träna sin förmåga att tala lyssna läsa och skriva. Instruktionerna är lätta att förstå. Till övningsboken hör även ett separat skrivträningshäfte där eleverna kan öva på att skriva de viktigaste orden till kapitlen för hand. I det fylliga lärarpaketet ingår kommentarer test kopieringsunderlag m.m.

Läs mer om Lyckas med svenska 2 Övningsbok – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi B

Lyckas med svenska 2 Övningsbok – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi B

Fakta

Hitta Lyckas med svenska 2 Övningsbok – Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Sfi B även hos:
Rulla till toppen