Loggbok för förskolan

Loggbok för förskolan

Denna loggbok är ett enkelt överskådligt och relevant verktyg för att underlätta planering utvärdering och analys av förskoleverksamheten. Allt enligt de krav som ställs i Lpfö 98/10.Innehåller sidor för:grovplaneringutvecklingsområdenlöpande anteckningar per vecka för syfte/mål genomförande och utvärderingmånatliga utvärderingaregna anteckningar.Genom att använda Loggbok för förskolan har arbetslaget ett verktyg som på ett enkelt och tydligt sätt visar vilka mål ni jobbar mot och hur ni arbetar för att nå dessa.

Läs mer om Loggbok för förskolan

Loggbok för förskolan

Övrigt oklassificerat

Hitta Loggbok för förskolan även hos:
Rulla till toppen