Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass

Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass

Räkna med TV Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. Livet i Mattelandets upplägg följer innehållet i de tolv TV-avsnitten i UR:s serie. Börja med TV-programmet och en gemensam genomgång med digital intro i Lärarwebben. Eleverna fortsätter med Arbetsbokens uppgifter och övar sedan mer på egen hand i webbappen. Det här ger en tydlig och strukturerad arbetsgång där eleverna får en bra grund för att vidareutveckla förmågor och kunskaper i matematik. Läs mer Innehåll och pedagogiska tankar Livet i Mattelandet tar fasta på forskning och den reviderade Läroplanen för förskoleklass och fritidshem. I materialet presenteras enkla och öppna problemlösningsuppgifter som uppmuntrar eleverna till att utveckla förmågorna att samtala, lyssna, fråga, diskutera, resonera och lösa problem tillsammans utifrån samtalsbilder. Steg för steg introduceras problemet för eleverna enligt metoden ’3 part lesson’. Först går du igenom förutsättningarna, sedan introducera och arbeta med problemet och som avslutning en strategidiskussion ihop med klassen. Lärarbokens aktiviteter, lekar och spel inspirerar till att träna ord och begrepp samt turtagning och socialt samspel både i klassrummet och i utemiljön. Komponenter Arbetsboken Förskoleklass innehåller övningar som följer de teman som tas upp i UR:s tv-serie Livet i Mattelandet. Lärarboken innehåller tips på aktiviteter både för skolan och fritidshemmet. Lärarwebben samlar allt undervisningsmaterial på ett och samma ställe. Med en inloggning får du tillgång till allt undervisningsmaterial, såväl lärarbok, arbetsbok som digitala introduktioner och användbara länkar, bl.a. till UR:s TV-program Livet i Mattelandet. I Lärarwebben hittar du samtalsbilder och laborationer där ni kan diskutera olika lösningar tillsammans. Webbappen har övningar som ger eleverna möjlighet att repetera bl.a. matematiska begrepp. Arbetsgång förskoleklass 1 – tv För förskoleklass startar äventyret i Mattelandet med att eleverna tittar på ett tv-avsnitt i UR:s serie Livet i Mattelandet. Avsnitten skapar inspiration samt en förförståelse inför varje arbetsområde. 2 – Lärarbokens texter Lärarbokens texter finns både som bok och i Lärarwebben. Den erbjuder tips på hur läraren kan kartlägga elevernas förkunskaper och utvärdera deras framsteg på ett enkelt och lustfullt sätt. Den har inspirerande aktiviteter för klassrummet, skolgården och skogen som förbereder eleverna för Arbetsbokens teman. Det finns tydliga instruktioner som snabbt hjälper läraren att sätta sig in hur man kan introducera Arbetsbokens uppgifter. Enkel vägledning steg för steg utifrån metoden ’3 part lesson’ till hur arbetet med problemlösningsuppgifterna kan introduceras och engagera eleverna. 3 – Lärarwebben De digitala introduktionerna i Lärarwebben är kopplade till T

Läs mer om Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass

Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass

Fakta

Hitta Livet i Mattelandet Arbetsbok Förskoleklass även hos:
Rulla till toppen