Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2

Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2

Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. För förskoleklass finns en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande). Livet i Bokstavslandet är utprovat i klass, testat av lärargrupper och granskat av läsforskare. Precis som TV-serien tar läromedlet fasta på modern läs- och skrivforskning, och utgår såklart från Lgr 11. Läs mer Pedagogiska tankar och upplägg Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11. Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter och tips på språkövningar och lekar där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Högläsningsboken innehåller temaområden som passar för förskoleklass: känslor och tankar om att börja skolan, vänskap/kamratrelationer, socialt samspel, empati, rättvisa, normer och regler m.m. I den omarbetade arbetsboken för förskoleklass följs det upp med läsförståelse. I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden. Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen. Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till tv-programmens och böckernas teman. Tanken med dessa är att eleverna redan från start ska få träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs sedan upp i åk 2 och 3. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling. I åk 2 är upplägget detsamma som i åk 1 med en läsebok på två nivåer. Förutom den spännande berättelsen av Ulf Stark finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande. I åk 3 finns också en läsebok på två nivåer: röd och grön. Berättelsen av Ulf Stark om Ami, Bruno, Coco och Dani fortsätter, men kan också läsas helt fristående. Även här finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande. KOMPONENTER OCH ARBETSGÅNG FÖRSKOLEKLASS 1 –

Läs mer om Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2

Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2

Fakta

Hitta Livet i Bokstavslandet Arbetsbok åk 2 även hos:
Rulla till toppen