Lieber Deutsch 3 2.0

Lieber Deutsch 3 2.0

Lieber Deutsch 2.0 är ett heltäckande läromedel för Tyska 1-4. Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Lieber Deutsch 2.0 är en ny upplaga av Lieber Deutsch-serien. Läromedlet är GY2011-säkrat. Läs mer Utmärkande drag – GY2011-anpassad bok – Ger effektiv träning av produktiva färdigheter – Är lättarbetad, lekfull och variationsrik = tyskan blir rolig! Pedagogiska tankar Läromedlet Lieber Deutsch 1-5 är mycket omtyckt både bland elever och lärare. Böckerna är lätta att arbeta med och de ger mycket omväxling med bl.a. spel, musik och projektarbeten. Många lärare tycker att Lieber Deutsch verkligen hjälper eleven att komma ordentligt framåt i sina tyskkunskaper, inte minst i de produktiva färdigheterna att tala och skriva. Nu under revideringen av Lieber Deutsch, moderniserar och fräschar vi upp texter, övningar, layout och bilder. Samtidigt behåller vi bl.a. den omtyckta strukturen, de tematiska kapitlet, de kommunikativa stöden, musikavsnitten, de tredelade styckeordlistorna och de fördjupande texterna. GY2011-fokus 2.0-upplagan ser till att tydligare fånga upp det centrala innehållet från GY2011. Det handlar t.ex. om övningar som hjälper eleven att bearbeta och förbättra sitt eget språk, men även att ge fler övningar på strategier för att lösa språkliga problem. Eleven får träna på att definiera ord, skriva om eller förklara saker på annat sätt, och leta efter synonymer. Det tillkommer också ett avsnitt i lärarhandledningen som ger stöd för formativ bedömning, i form av förslag på hur man arbetar med kamratrespons och olika checklistor knutna till bokens muntliga och skriftliga uppgifter. Detta är några förbättringar som bidrar till att läromedlet blir ett ännu bättre stöd i undervisningen och att både elev och lärare ännu tydligare kan se såväl behov som framsteg. Lieber Deutsch 2.0 ger en mycket god grund för eleverna att tillägna sig det centrala innehållet i ämnesplanen i GY2011. Det centrala innehållet representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen. Komponenter – Kursbok, tryckt eller digitalt format Kursboken finns som tryckt bok och som Onlinebok. Innehållet är detsamma i båda formaten. Den digitala Onlineboken innehåller även elevljudet. – Facit – Lärarhandledning med kapitelanvisningar och rikhaltigt kopieringsmaterial – Elevljud som webbapp – Lärarljud, nedladdningsbart Lieber Deutsch 2.0 I Lieber Deutsch 2.0 får eleverna många och varierade övningar i muntlig och skriftlig produktion, samt relevant lästräning och effektiva hörfö

Läs mer om Lieber Deutsch 3 2.0

Lieber Deutsch 3 2.0

oklassificerat, Övrigt

Hitta Lieber Deutsch 3 2.0 även hos:
Rulla till toppen