Libers Läsförståelse B

Libers Läsförståelse B

Libers Läsförståelse innehåller olika texttyper, och tränar lässtrategier före, under och efter läsningen, på mellan och bortom raderna. Läs mer – Pedagogiska tankar Libers Läsförståelse introducerar de olika texttyperna på ett enkelt sätt och bygger samtidigt upp förståelse för de olika texttyperna och deras syften. Alla kapitel har samma struktur: A. Före läsningen Uppgifter som bygger upp förförståelse för textens innehåll. B. Under läsningen Eleven får ett läsfokus inför läsningen. C. Efter läsningen Här tränar eleven läsförståelse med olika lässtrategier. D. Ta ställning! Eleven tar ställning till textens innehåll. E. Jämför med en kompis Eleverna jämför sina ställningstaganden i D med varandra. F. Sammanfatta Eleven sammanfattar textens innehåll. Varje bok innehåller 5 texter, en i varje av följande texttyper: berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande. – Komponenter Serien innehåller tre böcker A, B och C som inte är årskursindelade, för att de ska kunna användas mer flexibelt. Bok A är tänkt för åk 4, B för åk 5 och C för åk 6. Om författarna Helena Stenros är verksam lärare och har även arbetat som journalist.

Läs mer om Libers Läsförståelse B

Libers Läsförståelse B

Fakta

Hitta Libers Läsförståelse B även hos:
Rulla till toppen