LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok

LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i ämnet. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok innehåller fyra teman: Konstitutionell rätt Internationell rätt med EU-rätt Straffrätt Processrätt Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok  i korthet: • utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället • ger teoretisk kunskap och praktisk träning • tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål

Läs mer om LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok

LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok

Fakta

Hitta LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok även hos:
Rulla till toppen