LEX Rätten och samhället 2:a upplagan

LEX Rätten och samhället 2:a upplagan
LEX Rätten och samhället 2:a upplagan
Beskrivning av LEX Rätten och samhället 2:a upplagan

LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel.  LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok innehåller fyra teman: • Konstitutionell rätt • Internationell rätt med EU-rätt • Straffrätt • Processrätt Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. Denna andra upplaga har kompletterats och utökats med ett antal övningsuppgifter indelade i: Rätt eller fel Faktafrågor Lagtext-övningar och Fall.  Innehållet har omarbetats och aktualiserats. Dessutom finns många nya relevanta faktarutor. LEX Rätten och samhället fakta- och övningsbok i korthet: • utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället • ger teoretisk kunskap och praktisk träning • tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål

Läs mer om LEX Rätten och samhället 2:a upplagan...


Sök bästa pris på LEX Rätten och samhället 2:a upplagan hos: