Ledning i förskola : Villkor och uttryck

Ledning i förskola : Villkor och uttryck

Förskolan är en viktig institution i vårt samhälle, och ledarskapet framhävs som en betydande förutsättning för kvalitet och utveckling av förskolans verksamhet. Under de senaste decennierna har en rad reformer förändrat förskolan och dess styrning på ett genomgripande sätt. Detta har naturligtvis också betydelse för hur ledningen i förskolan formas och utövas. Så vad vet vi om ledarskapet i förskolan? I den här antologin ger författarna exempel hur villkor och uttryck för ledning i förskolan har förändrats under de senaste decennierna. Kapitlen bygger på studier från Sverige och Norge, och berör teman som: villkor för förskolechefens uppdrag och ansvar, dilemman och utmaningar, kunskaper och traditioner, förväntningar och förändringsarbete. De sätts alla in i sitt kontextuella sammanhang och knyts till tidigare forskning på området. Boken är i första hand tänkt att användas i utbildningar för förskolans ledare, som rektorsprogrammet, fortbildningar för förskolechefer, rekryteringsutbildningar och också som kompetensutveckling för målgruppen. Bokens redaktörer och författare är verksamma vid universitet i Sverige och Norge och har rik erfarenhet av frågor som rör förskolans ledning och styrning i utbildnings-, utvecklings- och forskningssammanhang. Anders Arnqvist (red.) är professor vid Karlstads universitet och utbildningschef för rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Kristina Malmberg (red.) är universitetslektor i utbildningsvetenskap och verksam vid Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. Kerstin Bladini är fil dr i pedagogik och lektor i specialpedagogik vid institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. Ann Kristin Larsen är första lektor i sociologi vid OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for barnehagelærerutdanning. Magritt Lundestad är första lektor i pedagogik vid OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for barnehagelærerutdanning. Ingmarie Munkhammar, universitetslektor och verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Mette Vaagan Slåtten er sociolog och första lektor i organisation och ledarskap. Hon är verksam vid Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Lena Wiman är verksam som utbildare vid avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet.  

Läs mer om Ledning i förskola : Villkor och uttryck

Ledning i förskola : Villkor och uttryck

Fakta

Hitta Ledning i förskola : Villkor och uttryck även hos:
Rulla till toppen