Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty

Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty

Läsloket är en serie arbetsböcker som passar att använda för elever som undervisas i svenska som andraspråk. Läslokets texter är intressanta för elever med olika bakgrund och innehåller återkommande moment som stödjer lästräningen. Böckernas innehåll är anpassat till Skolverkets bedömningsstöd Bygga svenska. Eleven läser texter och arbetar med uppgifter som hör till texterna. Uppgifterna tränar läsförståelse och grammatik. Läslokets böcker är indelade i fem stationer och på varje station finns två böcker. Stationernas nivåer är framtagna utifrån stegen i avsnittet läsa och skriva i Bygga svenska bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling i årskurs 1-3. LOK står för Lust att läsa Ork att läsa och Kunskap om att avkoda och analysera.

Läs mer om Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty

Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty

Fakta

Hitta Läsloket åk 1-3 Station 4a Betty även hos:
Rulla till toppen