Läsinlärning i 7 steg Läsebok 2

Läsinlärning i 7 steg Läsebok 2

Sju steg för att knäcka koden! Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Läs mer Läromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Metoden innehåller 7 steg: Steg 1 – Ljudsegmentering Steg 2 – Ljudsyntes Steg 3 – Bygga eller skriva orden Steg 4 – Läsa orden Steg 5 – Samtal om ordens betydelse Steg 6 – Upprepad läsning Steg 7 – Läsläxa – den aktuella läsövningen Läsebok 1 innehåller 16 läsövningar som tränar: – introduktion av bokstäver och språkljud: O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F – korta ljudenligt stavade ord (med 2–3 språkljud) och enkla meningar. Arbetsbok 1 innehåller 27 övningar som tränar: – samma bokstäver och moment som i Läsebok 1 – skrivande utifrån aktuella moment – ljudanalys – ordkunskap. Läsebok 2 innehåller 32 läsövningar som tränar: – introduktion av bokstäver och språkljud: B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q – moment: ord med ändelser, konsonantförbindelser, ljudande/ljudlös konsonant, närliggande vokaler – enkla meningar och texter. Arbetsbok 2 innehåller 32 övningar som tränar: – samma bokstäver och moment som i Läsebok 2 – skrivande utifrån aktuella moment – läsförståelse – ordkunskap. Läsebok 3 innehåller 45 läsövningar som tränar: – ordläsning – textläsning – moment: frekventa småord, konsonantförbindelser, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord. Arbetsbok 3 innehåller 45 övningar som tränar: – samma moment som i Läsebok 3 – skrivande utifrån aktuella moment – återberättande text – läsförståelse – ordkunskap. Laborativt läsmaterial Det laborativa läsmaterialet innehåller 23 spel, som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna i Läsebok 1 och Läsebok 2. Lärarhandledningar – Lärarboken tillhörande Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, dessutom kopieringsunderlag med exempelvis kartläggning för fonologisk medvetenhet och läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna. – Lärarboken tillhörande Läsebok 3 innehåller anvisningar till alla sidor i Läsebok 3 och kopieringsunderlag till spel som förstärker aktuella moment i läsövningarna. Lärarmanualer till arbetsböckerna Till var och en av de tre arbetsböckerna finns en lärarmanual att ladda ner här på liber.se. Där finns h

Läs mer om Läsinlärning i 7 steg Läsebok 2

Läsinlärning i 7 steg Läsebok 2

oklassificerat, Övrigt

Hitta Läsinlärning i 7 steg Läsebok 2 även hos:
Rulla till toppen