LäsDax & SkrivDax 1

LäsDax & SkrivDax 1

I åk 1 är elevbok och arbetsbok samma bok LäsDax & SkrivDax 1. Eleven arbetar direkt i texterna och gör dels samma språkliga laboration som gjordes i storboken dels även en individuell laboration utifrån sin läsförmåga. I åk 2 och 3 heter böckerna LäsDax och är mer av läseböcker. Laborationer och skrivande sker istället i SkrivDax. SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som tillsammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk-3. LäsDax är läseboken som utgår från hela språket. Barn lär sig bäst läsa genom att redan från början arbeta med det som känns meningsfullt. Strukturerade samtal kring lockande texter och spännande bilder i ett sammanhang skapar engagemang och nyfikenhet. Det leder också till upptäckter om språkets byggstenar och möjligheter. Det här tar SpråkDax verkligen fasta på! I LäsDax är det gemensamma arbetet centralt. Läraren och eleverna läser samtalar och laborerar tillsammans med bilder och texter utifrån olika språkliga perspektiv. Det gemensamma arbetet skapar förståelse och en fast grund att stå på och texten är en modell som skapar ramar och stöd för elevens eget arbete. LäsDaxböckerna är uppbyggda kring tio teman.

Läs mer om LäsDax & SkrivDax 1

LäsDax & SkrivDax 1

Övrigt oklassificerat

Hitta LäsDax & SkrivDax 1 även hos:
Rulla till toppen