Läsa C : Häfte 1 Barndom och vuxenliv

Läsa C : Häfte 1 Barndom och vuxenliv

I övningshäftena Läsa C – läsförståelseutveckling för sfi – tränar man strukturerat och effektivt för att nå målen för läsförståelse i utbildning för sfi kurs C (GERS A2/A2+). Övningarna ger även en god träning inför det nationella provet. Läsa C innehåller många typer av texter – tidningsartiklar, fakta, blogginlägg, meddelanden, intervjuer, annonser med flera. Varje häfte inleds med tips till eleven. En kort lärarhandledning finns på nätet. Eleven använder flera olika lässtrategier i Läsa C och bygger samtidigt upp sitt ordförråd. Man lär sig hur meningar och stycken sätts ihop, samt tränar på hur man kan se samband i en text. Läsa C består av sex häften, vart och ett utifrån ett givet tema: 1. Barndom och vuxenliv 2. Hem och bostad 3. Skola och utbildning 4. Yrke och arbetsliv 5. Friskvård och fritid 6. Ekonomi och konsumtion. Häftena kan användas utan inbördes ordning och köpas i paket om sex häften, i klassuppsättningar eller som enstaka häften. Läsa C fungerar även som ett bra komplement till Skriva C , eftersom de båda läromedlen utgår ifrån samma teman.

Läs mer om Läsa C : Häfte 1 Barndom och vuxenliv

Läsa C : Häfte 1 Barndom och vuxenliv

Fakta

Hitta Läsa C : Häfte 1 Barndom och vuxenliv även hos:
Rulla till toppen