Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3

Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3
Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3
Beskrivning av Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3

Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller ett brett utbud av flera olika teman kopplade till de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk 1-3 i både grundskolan och grundsärskolans läroplan. Boken behandlar moment från: * Friluftsliv och utevistelse * Hälsa och livsstil * Säkerhet och hänsynstagande Handledningen erbjuder inspiration om hur du som är lärare i idrott och hälsa kan arbeta språkutvecklande inom ämnet. Den ger även tips på hur du på ett lekfullt sätt kan ge eleverna en bra ingång till det teoretiska innehållet med hjälp av praktiska övningar. Det leder till att eleverna får goda möjligheter att utveckla sina förmågor i ämnet och på sikt nå målen för åk 6. Kostnadsfritt extramaterial Lärarens guide till idrott och hälsa fortsätter på webben! I extramaterialet finns t.ex. webbövningar till eleverna. Licenstid: 365 dagar

Läs mer om Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3...


Sök bästa pris på Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3 hos: