La Nouvelle Chouette A

La Nouvelle Chouette A

En resa i franska Dina elever lotsas lekfullt och metodiskt framåt genom den fransktalande världen med La Nouvelle Chouette för åk 7-9. Ett härligt sätt att erövra franskan på. Åk 7-9 har en textbok, en övningsbok, ett elevfacit, en elev-cd, två lärar-cd och en lärarhandledning. Eleverna i åk 6 har en allt-i-ett-bok istället för separat text- och övningsbok. Läs mer Utmärkande drag – Trygg studiegång – Flera olika texttyper, sånger och ramsor – Systematisk grammatikträning – Basövningar och extraövningar – Passar till Lgr 11 Du kan välja att använda textböckerna och allt-i-ett-boken i serien som vanliga, tryckta böcker eller som Onlineböcker, beroende på hur digitalt du vill arbeta med franskan i ditt klassrum. I Onlineböckerna ligger elevljudet inlagt i form av en länk på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs mer om Onlinebok Till La Nouvelle Chouette A–D finns kostnadsfria Glosmaskiner, där eleverna på egen hand kan befästa vokabulären. De nås via dator eller mobil. Testa Glosmaskinen här Allt-i-ett-bok för skolår 6 La Nouvelle Chouette A är uppbyggd som en resa i 16 kapitel. Varje kapitel startar med ett vykort från den plats där huvudpersonen Dan och hans pappa just befinner sig. Texterna är ofta i dialogform och de löpande texterna korta och enkla. I varje kapitel finns en ruta som berättar om målet med arbetet och en likadan ruta för utvärdering av hur man lyckats med arbetet. Boken är lekfull för att väcka lust att fortsätta med franskan. Endast några få grammatiska strukturer får en aktiv genomgång, men för den som vill träna mer finns minigrammatik i slutet av boken. Längst bak finns också en fransk-svensk ordlista. Lärarhandledning Här finns kommentarer till kapitlen och extrafakta om det som tas upp i vykorten. Lärarhandledningen har också texter till hörövningarna, uttalsövningar och extraövningar som kopieringsunderlag. Lärar-cd-skivorna innehåller vykorten inlästa på svenska, all fransk text, hörövningarna och sångerna. Elev-cd:n innehåller bara sådana ord och sådan text som inte har anslutande övningar. Inte heller vykortstexter eller sånger finns här. Samma ljud finns även i Onlineboken. La Nouvelle Chouette B–D för skolår 7–9 La Nouvelle Chouette B är avsedd för skolår 7 och en fortsättning på La Nouvelle Chouette A. För dem som börjar med franska i skolår 7 fungerar den även som nybörjarmaterial. Textböckerna även som Onlinebok Textböckerna till La Nouvelle Chouette B-D innehåller 15-20 kapitel. Du kan välja dem i tryckt version eller som Onlinebok. Här finner eleverna alla dialoger och texter, realiakapitel, sånger och så kallade Planches, bildordlistor. Bildmaterialet i textböckerna speglar livet i dagens Frankrike. Varje kapitel i textboken inleds med en målbeskrivning och i slutet ges möjlighet att sammanfatta och visa vad man lärt

Läs mer om La Nouvelle Chouette A

La Nouvelle Chouette A

oklassificerat, Övrigt

Hitta La Nouvelle Chouette A även hos:
Rulla till toppen