Kvalitativ forskning från start till mål

Kvalitativ forskning från start till mål

Kvalitativ metod är ett begrepp som rymmer en mosaik av metoder för kvalitativ forskning. Den här boken är en praktisk vägledning för alla som planerar för eller arbetar med en kvalitativ studie. Boken presenterar metoder för att bedriva kvalitativ forskning, med många konkreta exempel från sociologi, statsvetenskap, socialantropologi, psykologi, ledarskap och organisation, socialt arbete, hälsovård och pedagogik. Utmärkande för Kvalitativ forskning från start till mål är en praktisk syn på hur kvalitativa undersökningar bedrivs och en icke-dogmatisk inställning till kvalitativ forskning. Den redogör för olika delmoment i forskningsprocessen, som att få tillgång till en fältmiljö, att genomföra intervjuer och observationer och att dokumentera fältdata. Vidare diskuteras olika strategier för att sammanställa och tolka material utförligt, liksom att dra slutsatser och att presentera resultat av kvalitativa undersökningar. Varje kapitel avslutas med en konkret övning. Boken vänder sig till studenter inom samhälls- och beteende­vetenskapliga ämnen.    

Läs mer om Kvalitativ forskning från start till mål

Kvalitativ forskning från start till mål

Samhälle & Politik

Hitta Kvalitativ forskning från start till mål även hos:
Rulla till toppen