Kulturens kraft för regional utveckling

Kulturens kraft för regional utveckling

”… Hur kulturen kan bidra till att förklara varför förnyelse äger rum på vissa platser, inte på andra, är en fråga som i hög grad blivit aktuell under senare år. Det är därför av stort värde att skilda erfarenheter och olika aspekter på frågan nu finns samlade i en volym.” Boken belyser och analyserar ett antal svenska och europeiska exempel där kultursatsningar på lokal och regional nivå stimulerat utvecklingen och lett till spännande förändringsprocesser för samhället i övrigt. Här söker 22 forskare och andra verksamma inom kultursektorn svar på frågorna: Vad har satsningarna inom kulturen lett till och hur har dessa på olika håll gestaltats? Vilka är de positiva respektive negativa erfarenheterna? I antologin behandlas bland annat Skapande Skåne som kreativt landskap, platsens själ i södra Småland, den kulturella ekonomins betydelse för Stockholmsförorterna Tensta och Botkyrka, AIRIS (Artists in Residence)-projekten i västra Sverige, musik- och konstsatsningarna i Vara och Skärhamn, den kreativa skärningspunkten Furillen på Gotland, symbiosen mellan kultur, ekonomi och natur i Dalhalla, relationell estetik i Östersund, det spektakulära Ice Dome Concert Hall-projektet i Piteå och kulturen som ledstjärna i bland annat Holstebro, SaarLorLux och NewcastleGateshead. Avsikten är att visa på både de möjligheter och de svårigheter som satsningarna ställts inför. I de flesta fall har svårigheterna övervunnits. Men i vissa fall finns de fortfarande kvar att tampas med. Kulturens kraft för regional utveckling ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna tredje upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan. Tredje upplagan

Läs mer om Kulturens kraft för regional utveckling

Kulturens kraft för regional utveckling

Samhälle & Politik

Hitta Kulturens kraft för regional utveckling även hos:
Rulla till toppen