Kultur- och idéhistoria

Kultur- och idéhistoria

I Kultur- och idéhistoria presenteras huvuddragen och de stora linjerna i den västerländska kultur- och idéhistoriska utvecklingen. Den tredje upplagan har anpassats så att den även går att använda i kursen historia 2b-kultur. Läs mer Utmärkande drag – Epokindelning med jämförande rubriker – Genusperspektiv – Fördjupningsuppgifter med källövningar – Rikt illustrerad – Passar två kurser: Kultur- och idéhistoria samt Historia 2b-kultur Ger grunden Syftet med Kultur- och idéhistoria är att presentera en översikt över den västerländska kultur- och idéhistoriska utvecklingen. Dessutom visas hur denna utveckling både präglar och har präglats av övriga historiska processer. Epokindelning med jämförande rubriker Genom att Kultur- och idéhistoria är indelad i epoker med tydlig indelning av idéhistoria respektive kulturhistoria är det möjligt att fokusera på ett område i taget. Texten går med andra ord att studera både kronologiskt och tematiskt. Dessutom återkommer vissa rubriker inom kulturhistoria vilket gör att det är lätt att studera utvecklingen inom områden som till exempel arkitektur, skulptur, måleri, litteratur, musik och dans. Analysmodell För att underlätta för elever att analysera olika sorters konstverk som målningar och fotografier finns det en analysmodell i det inledande kapitlet. Genusperspektiv Boken Kultur- och idéhistoria visar hur kulturutövare, filosofer och vetenskapsmän både påverkat och påverkats av övrig samhällsutveckling. I detta sammanhang har författaren Eva Nord velat lyfta fram så många kvinnliga konstnärer, författare och tänkare som möjligt. Det handlar om kvinnor som uppskattats av sin samtid, som till exempel Heliga Birgitta och Frida Kahlo, men också om kvinnor som fått sitt erkännande först senare, såsom Sigrid Hjertén. Författaren visar hur kvinnorna lätt hamnade i skymundan jämfört med sina manliga kollegor, inte för att de var sämre utan enbart för att de var kvinnor. I en del fall har kvinnorna också aktivt motarbetats på grund av sitt kön. Flera av kvinnor som tas upp i boken har framfört tankar som var moderna för sin tid. Såväl medeltidens Christine de Pisan som 1700-talets Mary Wollstonecraft angrep sin samtids nedvärderande kvinnosyn och hävdade kvinnors rätt till utbildning. Uppgifter Efter varje kapitel följer instuderingsuppgifter som underlättar och stimulerar lärandet hos eleverna. Dessutom finns det övningar baserade på olika kulturyttringar såsom konst och texter, där eleverna får möjlighet att praktiskt träna på källkritik och källgranskning. Passar även historia 2b-kultur Den tredje upplagan av Kultur- och idéhistoria passar både för kursen kultur- och idéhistoria och för historia 2b-kultur. Anpassningen till historia 2b-kultur har skett genom tillägg av texter som bland annat behandlar historiebruk, källkritik och begreppet epok. Boken nominerades ti

Läs mer om Kultur- och idéhistoria

Kultur- och idéhistoria

oklassificerat, Övrigt

Hitta Kultur- och idéhistoria även hos:
Rulla till toppen