Kronoper och famer

Kronoper och famer

Kronoper & famer [1962] är ett av den latinamerikanske 1900-talsmästaren Julio Cortázars mest lästa och älskade verk. I bokens första del dissekeras en absurd blandning av aktiviteter och föremål. Därefter redogör berättaren för de besattheter och böjelser som kännetecknar hans familj. Men det är främst på historierna om kronoperna och famerna som bokens berömmelse vilar. Cortázar låter sina fantasifigurer framträda i en rad bisarra situationer. Med lekfullt djupsinne och absurd humor väver han trådar långt in i de mänskliga egenheternas labyrinter. Denna utgåva avslutas med tre nytillkomna historier om kronoperna och famerna. Dessa hittades i en byrålåda av Cortázars änka efter hans död och görs här för första gången tillgängliga på svenska i bokform. I översättning av Karin Sjöstrand. »Dessa absurda små historier är om möjligt ännu underbarare än jag kunnat föreställa mig. För här ställs inte bara verkligheten på sin spets. Här främmandegörs den, och därmed människan själv, ända in i sina grundvalar, och återuppstår därmed i en skinande ny dager. Det är naturligtvis mycket oroande men också fasansfullt roligt. Det är faktiskt obeskrivligt befriande.« JENNY HÖGSTRÖM, HELSINGBORGS DAGBLAD »Att läsa Cortázar är att, samtidigt man skrattar sig halvt fördärvad, fyllas av den upplyftande och leende insikten att litteraturen förmår göra allting nytt. Har man ännu inte stiftat bekantskap med detta egensinniga författarskap finns nu ett gyllene tillfälle. Så jag kapitulerar, säger helt enkelt: läs den…« JOHN SJÖGREN, UPPSALA NYA TIDNING »Det är korta, roliga, underfundiga och helt vansinnigt absurda texter, egentligen omöjliga att referera. Här ställs på författarens typiska vis allt på huvudet…« MATS GELLERFELT, SVENSKA DAGBLADET »Cortázar bränner av hela sitt fantasifulla fyrverkeri i dessa udda berättelser. Hans korta texter, helst 1-2 sidor, kan intas som medicin mot det tråkiga, mot det okultiverade utan att det snobbiga tillåts sätta ned sina välputsade skor. Det är ett sätt att tänka på som gör att du som läsare måste hålla dig alert: belöningen är en större, rikare värld.« BJÖRN KOHLSTRÖM, BERNUR »Cortàzar tar sönder berättelser, vinner ny mark och raserar åter, just för att uppnå raserandets uppfriskande eufori. Man skrattar. Man försöker komma bakom kulisserna och inser snart vad man gått miste om i den användbara förmågan att kunna se bortom det närvarande i denna fördunklade värld.« BENNY HOLMBERG, TIDNINGEN KULTUREN

Läs mer om Kronoper och famer

Kronoper och famer

Skönlitteratur

Hitta Kronoper och famer även hos:
Rulla till toppen