Kritiken i den nya offentligheten

Kritiken i den nya offentligheten

Att tänka kritiskt. Att kritiskt granska. Att kunna kritisera och kunna ta kritik. Kritiken är ett fundament i den moderna tillvaron, grundläggande för individers såväl som institutioners självförståelse. Sedan upplysning­ ens sjuttonhundratal har vi levt i »kritikens tidsålder«. Men tänk om denna era nu är på väg att ta slut? Tänk om kritiken förlorat sin kraft och verkan? Trots att offentlig­heten är tillgängligare än någonsin, trots att vi kritiserar som aldrig förr på Twitter, Facebook, Instagram och i andra medier, förefaller kritiken inte kunna infria sitt löfte om förändring och förbättring. I denna antologi skriver skribenter och forskare från olika discipliner som historia, filosofi, litteraturvetenskap, tek­nik och ekonomi om kritikens plats och möjligheter i den nya offentlighet som vuxit fram i spåren av digitalisering och globalisering.

Läs mer om Kritiken i den nya offentligheten

Kritiken i den nya offentligheten

Skönlitteratur

Hitta Kritiken i den nya offentligheten även hos:
Rulla till toppen