Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok årskurs 7-9

Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok årskurs 7-9

Arbetsområdena i Kontakt är helt fristående från varandra vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda läromedlet som det passar dig. Arbeta i huvudsak med boken eller kombinera arbetsområdena med ditt eget material. Läromedlet hjälper dig att spara tid då arbetsområdet är färdigplanerat åt dig från början till slut. Varje arbetsområde är strukturerat utifrån en tydlig arbetsmodell som är förankrad i genrepedagogiken. Med hjälp av arbetsmodellen guidas eleven från vad som ska tränas genom texter och övningar till slutuppgiften där allt knyts ihop.

Läs mer om Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok årskurs 7-9

Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok årskurs 7-9

Fakta

Hitta Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok årskurs 7-9 även hos:
Rulla till toppen