Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande

Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande

Vart är Sverige på väg? Det Sverige som en gång lovade bli jämlikhetens land har blivit Nordens mest ojämlika klassamhälle, med Västeuropas värsta förmögenhetskoncentration. Ojämlikheten skenar och fåväldet breder ut sig. Kapitalet och ett litet överskikt tar hand om en allt större del av samhällets resurser samtidigt som överheten i det offentliga livet oförblommerat ger uttryck för både folkförakt och klassförakt. Göran Therborn spårar denna omvälvande utveckling tillbaka till 1980-talets brytningstid och sätter in den i en stram historisk och jämförande klassanalys som bygger vidare på hans banbrytande studier från 1970- och 80-talen. Kapitalet, överheten och alla vi andra är en skarpt genomborrande analys av dagens svenska klassamhälle och pekar på det digitaliserade ståndssamhälle som väntar i förlängningen av dagens tendenser. Den visar också vad som krävs för att ändra utvecklingens riktning och vilka sociala krafter som kan göra det. Denna bok kan ses som en fortsättning på Göran Therborns internationellt uppmärksammade arbete Ojämlikhet dödar från 2016. Boken är sprungen ur projektet ’Klass i Sverige’ som Göran Therborn lett i samarbete med det oberoende fackliga idéinstitutet Katalys och som samlat ett stort antal forskare från en mängd olika discipliner. Boken markerar på allvar hans återkomst till den svenska samhällsdebatten, där han först gjorde avtryck redan 1966 med den uppmärksammade debattboken En ny vänster . Detta är hans första bok skriven på svenska sedan 1981. ’På therbornska håller välfärdsoligarkernas, rövarbaronernas och de korrupta byråkraternas fåvälde på att återkomma, men under förklädnad av allas valfrihet. Ingen visar med större klarhet att propagandan om valfrihet bara är fernissa över ett gammaldags klassamhälle som jag tror att vår författare ansåg vara på väg att besegras när han drog ut i världen 1981.’ ur Daniel Suhonens förord Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid universitetet i Cambridge. Han har sedan 1970-talet haft världen som både arbetsfält och studieobjekt, och skrivit en rad internationellt uppmärksammade verk som kommit ut på åtminstone tjugofyra språk. På svenska finns sedan tidigare bland annat Vad gör den härskande klassen när den härskar? (1980), Maktens ideologi och ideologins makt (1981), Klasstrukturen i Sverige 1930 1980 (2018 [1981]), Borgarklass och byråkrati i Sverige (1989), Europa, det moderna (1996), Världen (2012) och Ojämlikhet dödar (2016). Hans senaste bok på engelska är den globala studien Cities of Power (2017).

Läs mer om Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande

Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande

Samhälle & Politik

Hitta Kapitalet, överheten och alla vi andra : klassamhället i Sverige – det rådande och det kommande även hos:
Rulla till toppen