Källkritik med källspanarna F-3

Källkritik med källspanarna F-3

Källkritik med Källspanarna består av de två handböckerna Källkritik med Källspanarna F-3 och Källkritik med Källspanarna 4-6. Handböckerna innehåller färdiga lektionsförslag med tillhörande kopieringsunderlag. Det finns en progression från förskoleklassen till och med årskurs 6. Målet är att i enlighet med kursplanerna i de olika ämnena öva den källkritiska förmågan. De källkritiska frågorna kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför. Källkritik med Källspanarna passar dig som vill hjälpa eleverna att utveckla förmågan till informationssökning och förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt vill ha det källkritiska förhållningssättet kopplat till kursplanerna i de olika ämnena vill ha stöd, struktur och konkreta lektionsförslag från förskoleklass till åk 6. Författare Liselott Drejstam är skolbibliotekarie och arbetar på Hjulsbroskolan i Linköping som fick motta priset som Årets skolbibliotek 2015. Emma Lund är 1-7 lärare i svenska och so. Tillsammans föreläser författarna om källkritik.

Läs mer om Källkritik med källspanarna F-3

Källkritik med källspanarna F-3

Fakta

Hitta Källkritik med källspanarna F-3 även hos:
Rulla till toppen