Join the Quest åk 5 Workbook

Join the Quest åk 5 Workbook

Join the Quest 4–6 är ett modernt läromedel i engelska med fokus på humor, språkglädje och varierande uppgifter. Join the Quest 4–6 höjer elevernas språkliga nivå, innehåller många olika texttyper, har ett tydligt arbetssätt med förförståelse och direkt återkoppling till det lästa, gör det lätt att individualisera. Dessutom finns gratis webbappar där eleverna kan lyssna på texter, befästa ordkunskap och öva på grammatiska strukturer. Med Join the Quest 4-6 Lärarwebb får du tillgång till allt undervisningsmaterial digitalt – såväl textbook, workbook, Teacher’s Guide, ljud och kopieringsunderlag som digitala introduktioner och användbara länkar. Läs mer Pedagogiska tankar Join the Quest är fulladdad med olika typer av texter och ger dig möjlighet att språkbada eleverna. Tanken är inte att göra allt, utan att välja vilka texter klassen ska jobba med. Texterna finns på två nivåer. Du börjar alltid med förförståelse Before reading och avslutar med After reading i direkt anslutning till det lästa. Ibland finns också Talk about it som en fortsättning på arbetet med texten. Grammatiken är insprängd i textbokens olika kapitel under rubriken Language work. Join the Quest jobbar mycket med formativ bedömning och självutvärdering för eleverna. Varje kapitel avslutas med Bus Stop där eleverna får utvärdera. Underlag finns i Teacher’s Guide. Där finns också tester till varje kapitel, årsplanering och tips på hur du kan jobba ämnesöverskridande. Serien är inspirerad av genrepedagogik vilket märks på de olika texttyperna, men också på att det finns modelltexter som underlättar för eleverna i deras eget skrivande. Med den variation som Join the Quest erbjuder, i både form av olika texter, texttyper och uppgifter finns det något för alla elever. Det är mycket lätt att individualisera och du får rikligt med tips på hur i lärarhandledningen. Textbook Alla kapitel inleds med ett introducerande uppslag där innehållet för kapitlet presenteras och med en detaljerad bild som inbjuder till samtal. Bilderna i textböckerna ger mycket bra inspiration till olika samtal och övningar. I textböckerna fortsätter den tydliga strukturen från tidigare år med Before reading inför varje text där eleverna och läraren skaffar sig en förförståelse kring texten, samt After reading där den direkta återkopplingen till det lästa kommer. Join the Quest 4-6 fokuserar på lässtrategier och bra läsupplevelser. Eleverna möter olika typer av texter och böckerna är fyllda med färgglada och detaljerade illustrationer som stödjer texterna. I Join the Quest 4-6 ska eleverna successivt producera mer, både skriftligt och muntligt. Eleverna får många och bra modeller både muntligt och skriftligt för att utveckla sina språkkunskaper. Write-sidorna innehåller både skrivramar och modelltexter som hjälper eleverna i sin utveckling av sin skriftliga förmåga. På Language work-sidorna presenteras språkliga element i en enkel form och på ett

Läs mer om Join the Quest åk 5 Workbook

Join the Quest åk 5 Workbook

Fakta

Hitta Join the Quest åk 5 Workbook även hos:
Rulla till toppen