J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter är avsedd för gymnasiekursen affärsjuridik. Den tar på ett roligt intressant och strukturerat sätt upp juridikens grunder och ger rikligt med möjligheter till att öva förmågan att lösa affärsjuridiska problem. J2000 Affärsjuridik Fakta och uppgifter innehåller 14 kapitel uppdelade i fyra block samt ett avsnitt om rättsfilosofi. Den nya upplagan är uppdaterad med bland annat nya lagar inom offentlig upphandling ny lag mot diskriminering lag mot skydd för så kallade visselblåsare och en ny dataskyddsförordning samt nya domstolar. Till upplaga 5 finns även ett digitalt elevmaterial där eleverna interaktivt kan träna centrala begrepp. Läs mer KOMPONENTER J2000 Affärsjuridik består av: – en kombinerad fakta- och övningsbok – en volym med utförliga kommentarer och lösningar (inklusive lagrum) till samtliga övningar och uppgifter i boken – en nedladdningsbar lärarhandledning innehållande pedagogiska och metodiska undervisningstips powerpoint-bilder ett flertal rättsfall med övningsuppgifter extrauppgifter/provuppgifter samt lösningar med mera – ett digitalt elevmaterial där centrala begrepp kan tränas. UPPLÄGG Fakta Faktadelarna inleds med små praktikfall och några fundera på-frågor inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns förklarande exempel samt verkliga rättsfall som förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på affärsjuridiska dokument ger ytterligare praktisk koppling. I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. I faktadelarna finns rikligt med marginalord där vanliga juridiska begrepp förklaras. I slutet av varje kapitel finns förslag på relevanta hemsidor och lagar samlade under ’Mer info’ samt en kortfattad sammanfattning av innehållet i kapitlet. Insprängda i kapitlen finns också praktiska råd under rubriken ’Att tänka på’ och ’Tips från affärsjuristen’. Löpande i texten har dessutom speciella faktarutor lagts in som fördjupar och ger ytterligare information. Uppgifter Uppgiftsdelarna inleds med rätt/fel-frågor för repetition och diskussion. Därefter följer juridiska frågeställningar som anknyter de väsentliga delarna av kapitlet. Här får eleverna träna att tillämpa och integrera fakta med den praktiska verkligheten. Dessutom finns uppgifter som innebär tolkning och upprättande av juridiska dokument. I slutet av uppgiftsdelarna finns ett avsnitt under rubriken ’Problem i företaget’ med vanliga frågeställningar för en affärsjurist. Vidare hittar man under rubriken ’Hur skulle du döma?’ uppgifter som utgår från autentiska rättsfall där man kan jämföra sin egen bedömning av fallet med det beslut som en domstol tagit. Slutligen finns under rubriken ’Sök svaret’ uppgifter där eleverna tränas i att hitta rätt lag och lagrum. Innehåll J2000 Affärsjuridik fördelar totalt fjorton kapitel på fyra block i boken: Block 1: Verks

Läs mer om J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter

Fakta

Hitta J2000 Affärsjuridik Fakta & uppgifter även hos:
Rulla till toppen