Introverta elever : teori och praktik

Introverta elever : teori och praktik

Introversion är en medfödd och helt naturlig personlig läggning. Denna bok lyfter medvetenheten om introverta elever för att förstå deras styrkor och behov samt hur man kan skapa en god lärmiljö för dem. Här ges en beskrivning av begreppen introversion och extroversion och hur de kan yttra sig hos olika personer. Samt vad samtidens extroverta ideal innebär för introverta personer såväl i samhället som i klassrummet. I boken ges tips och förslag på hur man som lärare kan arbeta för att bättre inkludera introverta elevers behov och ta tillvara den värdefulla gåva som introversion också kan vara. Ur innehållet: * Extroversion och introversion * Hur känner man igen introverta elever? * Skolans extroverta ideal * Skolans kompensatoriska uppdrag * Lärare är också människor * Några tips Författaren Dennis Hjelmström är skolchef med lång erfarenhet som både lärare och skolledare inom grundskolan. Introverta elever ingår i serien Lärpocket.

Läs mer om Introverta elever : teori och praktik

Introverta elever : teori och praktik

Fakta

Hitta Introverta elever : teori och praktik även hos:
Rulla till toppen