Introduktion till socialpsykologi

Introduktion till socialpsykologi

Socialpsykologiska frågeställningar skär genom alla aspekter av våra liv. Identitet, kommunikation, ledarskap, mellanmänsklighet, gemenskap, stress och meningen med livet är saker som vi alla måste förhålla oss till. Som fält spänner socialpsykologin över både psykologin och sociologin. Det handlar om människans förhållande till andra människor, den omgivande miljön, samhället i stort eller för den delen om människans förhållande till sig själv. Med avstamp i både klassisk och samtida forskning och teori­bildning ger denna tredje omarbetade upplaga av Introduktion till socialpsykologi en lättfattlig och heltäckande översikt av det socialpsykologiska fältet och tänkandet. Boken kan med fördel användas på såväl kurser i psykologi, socialpsykologi och sociologi som på utbildningar inom skol-, vård-, omsorgs- och hälsoområdet.

Läs mer om Introduktion till socialpsykologi

Introduktion till socialpsykologi

Samhälle & Politik

Hitta Introduktion till socialpsykologi även hos:
Rulla till toppen