Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

Varför straffar vi för narkotika- men inte för alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför har brottsligheten ökat i Sverige men inte i Japan? Går det att förstå orsaker till folkmord? Det är några av de många viktiga frågor som berörs i denna uppskattade bok som nu föreligger i sin tredje upplaga. Svaren på frågorna, kommer läsaren att erfara, är ofta mycket mer mångfacetterade än vad man kan få intryck av i den allmänna debatten om brott och straff. Volym I är uppdelad i fyra delar. Del 1 presenterar olika definitioner av ämnet kriminologi och ämnets historiska rötter. Del 2 behandlar mått på brottslighetens omfattning och struktur, medan del 3 diskuterar biologiska, psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska teorier om brottslighetens orsaker. Del 4 behandlar brott av de ”mäktiga” – dels ekonomisk och annan organiserad brottslighet, dels krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och terrorism. Boken är upp­daterad och i många avseenden reviderad med hänsyn till de förändringar som har skett i vår omvärld sedan den andra upplagan. Boken är i första hand avsedd för introduktionskurser i kriminologi, men kan med fördel även användas av andra som vill stifta bekantskap med ämnet. Volym II behandlar brottsprevention och samhällets reaktion på brott.

Läs mer om Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

Samhälle & Politik

Hitta Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker även hos:
Rulla till toppen