Internationellt socialt arbete : i teori och praktik

Internationellt socialt arbete : i teori och praktik

Kan internationellt socialt arbete vara ett svar på nutidens ut-maningar i en alltmer global och internationaliserad värld? Går det att översätta kunskap från ett land till ett annat? Kan internationellt socialt arbete utformas som ett kritiskt moderniseringsprojekt som tar hänsyn till den lokala kontexten? Internationellt socialt arbete i teori och praktik tar upp att den globala utvecklingen medför nya hot och nya möjligheter och det finns ett växande intresse av att förstå hur internationella förhållanden påverkar det sociala arbetet. Det blir alltmer uppenbart att det finns en internationell dimension i det sociala arbetet såväl för den som vill använda sin kunskap i andra länder, vid internationella utbyten som för den som vill arbeta med socialt arbete på hemmaplan. I boken medverkar ledande internationella forskare med anknytning till internationellt socialt arbete som skrivit sina bidrag direkt till denna volym. Lena Dominelli (UK) skriver om globalisering och värderingskonflikter i socialt arbete. Mel Gray (Australien) diskuterar vad som egentligen är internationellt i internationellt socialt arbete samtidigt som hon varnar för risker med professionell och kulturell imperialism. Sheila B. Kamerman (USA) behandlar tillsammans med Shirley Gatenio Gabel (USA) barns och familjers sociala risker ur ett globalt perspektiv och argumenterar för en hållbar familjepolitik. Maud Edgren-Schori skriver ett kapitel om FN och socialt arbete. Internationellt socialt arbete i teori och praktik vänder sig till studenter i socialt arbete och till yrkesverksamma socionomer. Den kan också vara relevant för frivilligorganisationer och andra aktörer som arbetar med internationellt socialt inriktat samarbete och bistånd.

Läs mer om Internationellt socialt arbete : i teori och praktik

Internationellt socialt arbete : i teori och praktik

Samhälle & Politik

Hitta Internationellt socialt arbete : i teori och praktik även hos:
Rulla till toppen