Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Lhl

Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Lhl

Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen! Intensivträning i matematik innebär att en elev får kompletterande undervisning under en begränsad tid utöver undervisningen i klassen. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket generalisera och utveckla inre bilder som stöd för det abstrakta tänkandet. Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter uppgifter och utmanande frågor. Handledningen har en tydlig arbetsgång som man kan följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket generalisera och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta tänkandet. Under 2020 kommer häftena som intensivtränar: * Tal i bråkform * Tal i decimalform * Tal i procentform * Algebra * Tabellkunskaper * Räknemetoder * Textuppgifter

Läs mer om Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Lhl

Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Lhl

Fakta

Hitta Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Lhl även hos:
Rulla till toppen